INSTALATII TEHNOLOGICE

Instalațiile Tehnologice cuprind:

Schimbătoare de căldură, schimbătoare în plăci pentru producerea apei calde menajere;

Chillere - instalații de producere a apei răcite;

Centrale de tratare a aerului (CTA) - instalații ce filtrează/tratează aerul pentru:

  • încălzire;
  • răcire;
  • umidificare;
  • deumidificare;
  • recuperare de căldură;